Grof huisvuil is huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen. Bijvoorbeeld meubels of vloerbedekking.

Woont u in de gemeente Lopik? Dan kan de gemeente Lopik uw huishoudelijk grofvuil bij u thuis ophalen. De gemeente Lopik brengt € 36,40 (prijspeil 01-01-2024) voorrijdkosten in rekening voor het ophalen van uw huishoudelijk grofvuil en/of maximaal 1 m3 snoeihout.

Bouwafval, pallets, chemisch afval en huisvuilzakken met vuil vallen niet onder deze regeling en kunt u niet aanbieden met het grof vuil.

Het grofvuil en snoeihout wordt na aanmelding tweewekelijks opgehaald op woensdagen (wijzigingen rond feest-/gedenkdagen voorbehouden). De inzameldata vindt u in het aanmeldformulier.

Grofvuil aanmelden

Voorwaarden en te nemen stappen

  1. Bij het aanmelden van uw huishoudelijk grofvuil moet u aangeven om wat voor soort grofvuil het gaat.
  2. Het aangemelde grofvuil wordt door u op de afgesproken woensdagochtend vóór 08.00 uur aan de openbare weg gezet op een plaats die goed bereikbaar is voor onze voertuigen;
  3. Het grofvuil wordt in handzame bundels aangeboden met een maximale omvang van 1m3 en een maximale lengte van 1,5 meter.
  4. Let op! Het bedrag voor de voorrijdkosten (€ 36,40, prijspeil 01-01-2024) dient uiterlijk dinsdag vóór de dag van ophalen op de rekening van de gemeente Lopik te zijn bijgeschreven (IBAN: NL23 BNGH 0285 0051 46, o.v.v. 'grofvuil'). Zet uw afval op de ophaaldag vóór 08:00 uur aan de weg.

Alleen huishoudelijk grofvuil en snoeihout worden opgehaald.

Bouw- en sloopafval, pallets, vuilniszakken met vuil en KCA vallen niet onder de ophaalregeling.

Bouw- en sloopafval kunt u tegen kosten van € 37,75 p/m3 (prijspeil 01-01-2024) op de milieustraat aanbieden.

Vuilniszakken kunt u tegen kosten van € 3,25 per zak van 60 liter (prijspeil 01-01-2024) op de milieustraat aanbieden.

Voor het afgeven van KCA worden geen kosten in rekening gebracht.

Zelf brengen huishoudelijk grofvuil en/of snoeihout is gratis 

Natuurlijk kunt u uw huishoudelijk grofvuil en/of snoeihout ook zelf naar de milieustraat brengen. U betaalt voor het voorrijden en niet voor de verwerking van het grofvuil. Wanneer u uw huishoudelijk grofvuil zelf naar de milieustraat brengt, is dit dus gratis.

Overzicht kosten milieustraat/gemeentewerf 

Een overzicht van kosten voor de verschillende afvalstromen die u kunt aanbieden op onze milieustraat/gemeentewerf vindt u via deze link.

Wat kost het?

€ 36,40 voorrijdkosten (prijspeil 01-01-2024).

Wij halen alleen grofvuil op bij huisadressen binnen de gemeente Lopik.