U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwak alcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen en het formulier 'Ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken' invullen.

Hoe werkt het?

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit kunt u doen door het aanvraagformulier alcoholwetvergunning in te vullen en te mailen naar gemeente@lopik.nl of op te sturen naar:

Gemeente Lopik

Raadhuisplein 1

Postbus 50

3410 CB Lopik

U kunt alleen een alcoholvergunning aanvragen in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat moet ik inleveren?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht. Vraagt u de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

De kosten voor het behandelen van de vergunningaanvraag zijn divers. Het is hierbij onder andere afhankelijk of uw evenement een winstoogmerk heeft. De kosten voor het behandelen van de vergunningsaanvragen zijn daarnaast ieder jaar verschillend. De hoogte van de kosten zijn uitgeschreven in de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges’.

Aanvraagformulier Alcoholwetvergunning