Functie: Burgemeester

E-mailadres: laurens.de.graaf@lopik.nl

Portefeuille

 • Openbare Orde en veiligheid
 • Integriteit en privacy
 • Burgerzaken
 • Participatie en communicatie
 • Democratische ontwikkeling
 • Kabinetszaken
 • Algemene bestuurlijke coördinatie
 • Recreatie en toerisme
 • Sport en cultuur (representatieve rol)

Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt:

 • Lid VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Tevens lid van de commissie BOVEN (bestuurlijk omgaan met de veiligheidsrisico’s van de energietransitie) (onbezoldigd);
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en tevens lid van de bestuurlijke adviescommissie Risicobeheersing, tevens bestuurlijk ambassadeur veilige energietransitie (onbezoldigd);
 • Lid Regionaal en districtelijk veiligheidscollege (politieregio, onbezoldigd) Tevens lid van de bestuurlijke werkgroep regionale samenwerking;
 • Voorzitter Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden (onbezoldigd);
 • Lid algemeen bestuur van de Gebiedscommissie Utrecht West (tot eind 2022, onbezoldigd);
 • Lid algemeen bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden (onbezoldigd);
 • Lid bestuur Platform Utrechtse Waarden (onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht (onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid archiefcommissie van Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (onbezoldigd);
 • Ambassadeur Stichting Veteranen Lopikerwaard (onbezoldigd).

Overige nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam (bezoldigd);
 • Redactielid van het vakblad Bestuurswetenschappen (onbezoldigd);
 • Redactieraad wetenschappelijk tijdschrift Local Government Studies (onbezoldigd).