Functie: Burgemeester

E-mailadres: laurens.de.graaf@lopik.nl

Portefeuille

 • Personeel en organisatie
 • Openbare Orde en veiligheid
 • Integriteit en privacy
 • Burgerzaken
 • Participatie en communicatie
 • Democratische ontwikkeling
 • Kabinetszaken
 • Algemene bestuurlijke coördinatie
 • Recreatie en toerisme
 • Sport en cultuur (representatieve rol)

Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt:

 • Lid VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Tevens lid van de commissie BOVEN (bestuurlijk omgaan met de veiligheidsrisico’s van de energietransitie) (onbezoldigd, 10 bijeenkomsten per jaar);
 • Lid algemeen bestuur, tevens dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU, portefeuille risicobeheersing) en tevens voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie Risicobeheersing, tevens bestuurlijk ambassadeur veilige energietransitie (onbezoldigd, 6 uur per week);
 • Lid Regionaal en districtelijk veiligheidscollege (politieregio, onbezoldigd, 4 bijeenkomsten per jaar) tevens lid van de bestuurlijke werkgroep regionale samenwerking om te komen tot een nieuwe Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026;
 • Voorzitter Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden (onbezoldigd, 10 bijeenkomsten per jaar);
 • Lid algemeen bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden (onbezoldigd, 8 vergaderingen per jaar);
 • Lid bestuur Platform Utrechtse Waarden (onbezoldigd, 8 bijeenkomsten per jaar);
 • Lid commissie professionalisering, Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), (onbezoldigd, 6 bijeenkomsten per jaar)
 • Ambassadeur Stichting Veteranen Lopikerwaard (onbezoldigd, 2 bijeenkomsten per jaar).

Overige nevenfuncties:

 • Senior docent in de mastercursus ‘Public Entrepreneurship and Strategy’. Master Public Governance, tevens docent binnen de wethoudersopleiding, Tilburg University (bezoldigd, 0,1 fte).
 • Lid denktank lectoraat Energie- en Transportveiligheid (lector dr. Nils Rosmuller), Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (onbezoldigd, 3 bijeenkomsten per jaar);
 • Redactielid van het vakblad Bestuurswetenschappen (onbezoldigd, 2 vergaderingen per jaar);
 • Redactieraad wetenschappelijk tijdschrift Local Government Studies (onbezoldigd, 1 bijeenkomst per jaar).
 • Juryvoorzitter Goudvink, jaarlijkse prijs voor beste onderzoeksrapport, Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) (onbezoldigd).