Functie: Burgemeester

E-mailadres: laurens.de.graaf@lopik.nl

Portefeuille

 • Openbare orde & veiligheid
 • Algemene bestuurlijke zaken (lokaal en regionaal)
 • Democratische ontwikkeling en burgerschap
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Burgerzaken

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Toezicht van Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam (bezoldigd);
 • Senior docent bestuurskunde, Tilburg Institute of Governance, Tilburg University. Verzorgen van 10 hoorcolleges per jaar. Vak: strategisch management in de publieke sector (bezoldigd);
 • Redacteur van het vakblad Bestuurswetenschappen (onbezoldigd);
 • Lid van de kwaliteitsboard VNG Trainees (onbezoldigd);
 • Lid VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Voorzitter Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Lid algemeen bestuur van de Gebiedscommissie Utrecht West (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Lid algemeen bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Lid algemeen bestuur Regionaal en Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC streekarchief) (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Lid bestuur Platform Utrechtse Waarden (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en tevens lid van de bestuurlijke adviescommissie Risicobeheersing (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Ambassadeur Stichting Veteranen Lopikerwaard (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt).