Het college van burgemeester en wethouders wordt gevormd door de burgemeester en twee wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en hebben elk hun eigen portefeuille. Het college vergadert elke dinsdagochtend deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Afspraak met collegeleden

Wilt u een gesprek met de burgemeester of de wethouders dan kunt u een afspraak maken met het bestuurssecretariaat. Tijdens kantooruren kunt u daarvoor contact opnemen met de secretaresse van het college van burgemeester en wethouders via telefoonnummer 0348 - 55 99 55.

Samenstelling, portefeuilles en nevenfuncties