Functie: Wethouder, 2e locoburgemeester

E-mailadres: gerrit.spelt@lopik.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl (CDA)

Portefeuille

  • Afvalverwijdering, Milieu, Monumentenzorg, Natuur en landschap, Duurzaamheid
  • Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), Volkshuisvesting
  • Verkeer, Infrastructuur en gemeentewerken, Beheer vastgoed en terreinen
  • Financiën
  • Informatiebeleid en automatisering

Nevenfuncties

  • Voorzitter Stichting Tractor Pulling Meerkerk (onbezoldigd)
  • Commissielid NTTO (onbezoldigd)