Hoe vaak wordt het gras gemaaid?

Het openbare gras wordt in het groeiseizoen één keer per week of één keer per twee weken gemaaid, afhankelijk van de groeisnelheid. Bij obstakels (bomen, verkeersborden, bankjes) wordt het gras handmatig gemaaid. 

Een aantal aangewezen grasvelden en oevers in de gemeente Lopik worden minder intensief gemaaid. Dit heeft een reden. Door minder vaak te maaien, krijgen we namelijk kruidenrijke grasweides en bloeiende bermen. Hierdoor wordt de biodiversiteit vergroot. Biodiversiteit is de term voor verschillende planten- en dierensoorten. Bloeiende planten trekken veel insecten aan, denk aan vlinders en hommels. Het maaien vindt eerst nog ongeveer vier keer per jaar plaats en wordt afgebouwd naar twee keer per jaar. Het gemaaide gras wordt verwijderd en afgevoerd.

Wanneer worden de hagen gesnoeid?

Hagen die in gemeentelijk beheer zijn, worden twee keer per jaar gesnoeid. 

Het gemeentelijk groen wordt niet onderhouden. Wat nu?

Dit kunt u melden via het Meldpunt Openbare Ruimte. Wij komen kijken en nemen maatregelen als dat nodig is.

Er groeien struiken over de weg of het trottoir. Wat kan ik doen?

Als de struiken hinderlijk over de weg of het trottoir groeien dan kunt u dit melden via het Meldpunt Openbare Ruimte. Wij komen kijken en nemen maatregelen als dat nodig is.