Update 4 juni 2024   

Haarlemlaan

Helaas moeten we mededelen dat het plaatsen van de nieuwe speeltoestellen is uitgesteld. Het plaatsen van de nieuwe speeltoestellen staat nu gepland voor begin september. We vinden dit heel erg jammer. Mede in overleg met Eibe, de leverancier van onze speeltoestellen, zijn we tot de conclusie gekomen dat we te maken hebben met overmacht en dat er geen andere mogelijkheid is.
 

Cornelis van Haarlemlaan 

Vanaf oktober vorig jaar is er zoveel regen gevallen dat de werkzaamheden van het speelterrein nog steeds niet zijn afgerond. De ondergrond van het speelterrein is zo verzadigd dat het water niet meer wordt opgenomen. Dit ondanks de drainage die in het najaar is aangebracht.

Meerdere malen heeft onze aannemer na een aantal droge dagen geprobeerd om het terrein af te werken, maar het is nog steeds niet mogelijk om met machines op het terrein te komen. Het is inmiddels wel gelukt om de ondergrond los te spitten en het lijkt erop dat er nu meer lucht in de grond zit waardoor het water beter wordt afgevoerd. 

Pieter de Hooghplein

Bij het Pieter de Hooghplein wordt naast het vervangen van de speeltoestellen ook de buitenruimte rondom de speeltoestellen opnieuw ingericht. Het ontwerp voorziet in het aanbrengen van natuur(vriende)lijke oevers, het verwijderen van verharding ten behoeve van meer kleurrijk en biodivers groen, het planten van nieuwe bomen en het inrichten van parkeerplaatsen met open verharding. Voordat de werkzaamheden van start gaan, ontvangen de bewoners hierover een brief. 

Update 30 april 2024

Goed nieuws over de speeltoestellen! 

Pieter de Hooghplein
Op maandag 24 juni begint het plaatsen van de nieuwe speeltoestellen. Hiervoor zijn ongeveer drie dagen nodig. Voordat de speeltoestellen worden geplaatst wordt het terrein leeggemaakt en op orde gemaakt. Van deze werkzaamheden is de planning nog niet bekend.

Cornelis van Haarlemlaan
Het plaatsen van de speeltoestellen aan de Cornelis van Haarlemlaan start donderdag 27 juni rond 08: 00 uur. De verwachting is dat vrijdag 5 juli de speelplaats klaar is. 

Update 9 januari 2024

De Bruijn is op 9 januari 2024 gestart met de grondwerkzaamheden voor de speelplaats aan de Cornelis van Haarlemlaan. Ze gaan het hele terrein afgraven en er komt nieuwe grond op met daaronder drainage. Het schelpenpad en de rozen aan de zuidkant gaan weg. Er komt een nieuw voetpad aan de zuidkant van de bomen voor de parkeerplaatsen. De ligging van het pad tussen de speeltuin en het voetbalveld blijft gehandhaafd. Verder gaan alle paden weg.

Als de grondwerkzaamheden zijn afgerond wordt er gras ingezaaid. Half januari komen er twee ontwerpen voor deze speelplaats waaruit u kunt kiezen. De link naar de voortgang van het ontwerp is: https://www.eibe.nl/service/participatie/lopik

De ontwerpen

Beste bewoners,

Onlangs hebben we u gevraagd om mee te denken over de invulling van de twee speellocaties aan de Cornelis van Haarlemlaan en het Pieter de Hooghplein.

De reacties hebben we goed bekeken. Voor beide speelplaatsen is er door de bewoners gekozen voor optie 2. Deze toestellen worden eind mei/begin juni geplaatst. Daarnaast worden er zowel in het voorjaar als in het najaar (nieuwe) bomen en struiken aangeplant.

Hieronder kunt u de ontwerpen bekijken.
https://www.eibe.nl/service/participatie/lopik

Het project

In de gemeente Lopik knappen wij jaarlijks een aantal speelplaatsen op. Op dit moment zijn de speelplaats aan het Pieter de Hooghplein en aan de Cornelis van Haarlemlaan aan de beurt voor nieuwe speeltoestellen. Hier denken wij graag samen met jullie over na. Hoe, dat lees je hieronder. Bewoners die in de buurt van de speeltuinen wonen, hebben een brief ontvangen. Maar ook al heb je geen brief ontvangen, dan mag je ook meedenken en de enquête invullen.

Pieter de Hooghplein

De speeltoestellen en de ondergrond van de speelplaats aan het Pieter de Hooghplein zijn oud en versleten. Het terrein wordt opnieuw ingericht met minder stenen, een flauwer aflopende oever en met meer groen. De bestaande speeltoestellen worden vervangen door nieuwe toestellen.

Cornelis van Haarlemlaan

Het terrein aan de Cornelis van Haarlemlaan wordt binnenkort geëgaliseerd. Bij regenval staan er nu veel plassen. Het egaliseren biedt de mogelijkheid om het terrein opnieuw in te richten. Dit jaar hebben we enkele speeltoestellen verwijderd. Daarom plaatsen we een aantal nieuwe speeltoestellen terug. Ook het naastgelegen voetbalveld krijgt een onderhoudsbeurt.

Meedenken

Jullie mogen meedenken over de renovatie van de speelplaatsen. Dit gaan we doen  met een digitale enquête. Leverancier Eibe organiseert dit voor de gemeente. Dit bedrijf heeft een groot aanbod aan speeltoestellen en veel ervaring met het omvormen van speelplaatsen.

Wat vragen we van jullie

Wij vragen jullie om een enquête in te vullen zodat we weten wat jullie wensen zijn. We gebruiken de informatie voor het maken van een voorlopig ontwerp.

Om samen met jullie een nieuw plan te maken, worden de volgende stappen gezet:

Stap 1: invullen vragenlijst

Wat voor soort speel- en sporttoestellen vinden jullie leuk? Willen jullie duikelen, springen, klimmen of juist andere dingen? Van welk materiaal moeten de toestellen worden gemaakt? Jullie kunnen dit aangeven in de vragenlijst die te vinden is op: https://www.eibe.nl/service/participatie/lopik (Jullie kunnen deze link boven in de internetbrowser plaatsen). De vragenlijst kan tot 1 december a.s. worden ingevuld.

Stap 2: hoe vinden jullie het eerste ontwerp?

Met alle antwoorden gaat een ontwerpteam bij het bedrijf aan de slag. Zij maken een eerste ontwerp, waarin zoveel mogelijk van jullie wensen en ideeën zijn verwerkt. Dit eerste ontwerp kunnen jullie vanaf 21 december a.s. op de website bekijken (zie de link hierboven). Jullie kunnen tot 1 januari 2024 op dit eerste ontwerp reageren.

Stap 3: definitief plan

Het ontwerpteam verzamelt jullie reacties op het eerste ontwerp. Zij verwerken deze reacties in een aantal nieuwe ontwerpen waaruit jullie uiteindelijk kunnen kiezen. De nieuwe ontwerpen staan vanaf 15 januari 2024 op de website. Stemmen is mogelijk tot 31 januari 2024. Het ontwerp met de meeste stemmen voeren wij uiteindelijk uit.

Om digitaal met jullie te praten en jullie op de hoogte te houden, hebben wij een e-mailadres nodig. Dit kan van jezelf of van je ouder(s)/verzorger(s) zijn. Willen jullie het e-mailadres daarom bij de vragenlijst invullen? Het e-mailadres gebruiken wij alleen voor dit project. Na afloop worden de gegevens verwijderd.

Tijdsplanning

In het voorjaar van 2024 willen we de speelplek speelklaar hebben. Een planning met alle stappen staat ook op de website (zie voor link de vorige bladzijde).

Vragen

Hebben jullie vragen, dan kunnen jullie deze stellen aan Jeroen van Rooijen. Hij werkt bij het bedrijf Eibe. Zijn e-mailadres is rooijen@eibe.nl. Jullie kunnen hem ook bellen op 06-20532941 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Voor algemene vragen kunnen jullie contact opnemen met Marlene de With, coördinator speelvoorzieningen bij de gemeente Lopik, via bor@lopik.nl of telefoonnummer 0348-559915.