Februari 2024

Goed nieuws! In de gemeente Lopik knappen wij elk jaar een aantal speelplaatsen op. Dit jaar is de speelplaats aan de Kapitein van Zijlllaan aan de beurt. Jullie krijgen nieuwe speeltoestellen. Welke dat worden, daar denken wij graag samen met jullie over na. Hoe, dat lezen jullie in deze brief. 

Willen jullie met ons meedenken?

Jullie mogen meedenken over het uitkiezen van de nieuwe speeltoestellen. 

Eibe, een speeltoestellenleverancier, organiseert daarom een enquête voor de gemeente. Om samen met jullie een nieuw plan te maken, worden de volgende stappen gezet: 

Stap 1: invullen vragenlijst

Wij vragen jullie om een enquête in te vullen zodat we weten wat jullie wensen zijn. Wat voor soort speeltoestellen vinden jullie leuk? Willen jullie duikelen, springen, klimmen of juist iets heel anders? Van welk materiaal moeten de toestellen worden gemaakt? 

De vragenlijst kunnen jullie vinden op: eibe.nl/service/participatie/lopik of maak gebruik van de QR-code. De vragenlijst kan worden ingevuld van donderdag 29 februari tot maandag 11 maart. 

Afbeelding met tekst, patroon, steek, pixel

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Stap 2: twee ontwerpen, waar kies jij voor?

Het ontwerpteam verzamelt jullie reacties op de vragenlijst. Zij verwerken de reacties in twee ontwerptekeningen waaruit jullie kunnen kiezen. Wat vinden jullie het mooiste ontwerp? Het ontwerp met de meeste stemmen gaat er komen. 

Stap 3: het gekozen ontwerp staat online

Bij stap 3 staat het gekozen ontwerp op de website en kunnen jullie er tot dinsdag 21 mei nog op reageren.

 

Mogen we jullie e-mailadres gebruiken?

Om digitaal met jullie te praten en jullie op de hoogte te houden van de planning, hebben wij een e-mailadres nodig. Dit kan van jezelf of van je ouder(s)/verzorger(s) zijn. Willen jullie het e-mailadres daarom bij de vragenlijst invullen? Bij elke volgende stap ontvangen jullie dan een e-mail. Het e-mailadres gebruiken wij alleen voor dit project. Na afloop worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. 

Huidige situatie

De speeltoestellen en de ondergrond van de speelplaats aan de Kapitein van Zijlllaan zijn oud en versleten. Vorig jaar zijn er al een aantal speeltoestellen verwijderd omdat deze toestellen niet meer voldeden aan de gestelde eisen.

Afbeelding met Luchtfotografie, buitenshuis, Stedenbouwkunde, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Bovenaanzicht speelplaats aan de Kapitein van Zijlllaan

 

Tijdelijke sluiting speelplaats

De speeltoestellen en de ondergronden zijn in zo’n slechte staat dat er is besloten om de speelplaats tijdelijk te sluiten. We begrijpen dat dit niet leuk is. De kleine toestellen die nog in goede staat zijn, worden daarom tijdelijk op het grasveld voor de woningen aan de Burgemeester Zielhuishof geplaatst. Jullie kunnen hier gebruik van maken zolang de speelplaats is gesloten. Het verplaatsen van de speeltoestellen en het sluiten van de speelplaats vindt begin maart plaats. 

Tijdsplanning

Als de speeltoestellen zijn verwijderd, wordt het terrein van de speelplaats opgeknapt en ingezaaid met gras. In de zomer van 2024 willen we de speelplaats klaar hebben. 

Vragen 

Hebben jullie vragen over de speeltoestellen, dan kunnen jullie deze stellen aan Jeroen van Rooijen. Hij werkt bij het bedrijf Eibe. Zijn e-mailadres is rooijen@eibe.nl. Jullie kunnen hem ook bellen op 06-20532941 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Voor algemene vragen kunnen jullie contact opnemen met Marlene de With, coördinator speelvoorzieningen bij de gemeente Lopik.